Nhận bảo lãnh từ VAMC: Con đường chông gai

Nhận bảo lãnh từ VAMC: Con đường chông gai

Đã gần đến thời điểm Cty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đi vào hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi với những hy vọng về một tình hình lạc quan, vẫn còn có nhiều lo ngại về một con đường chông gai của quá trình giải quyết vấn đề nợ xấu của nền kinh tế sẽ không diễn ra như mong đợi.
1