Cụng ly với con trai công tử Bạc Liêu

Cụng ly với con trai công tử Bạc Liêu

Ông luôn xưng với người đối diện là “anh Đức” bằng giọng nhỏ nhẹ.“Để anh Đức lấy cơm cho” - ông đứng dậy giành lấy chén trong tay tôi.

Khu mộ gia đình công tử Bạc Liêu giờ ra sao?

Khu mộ gia đình công tử Bạc Liêu giờ ra sao?

Công tử Bạc Liêu – cụm từ được tỉnh Bạc Liêu khai thác một cách triệt để để làm du lịch. Hàng loạt dự án du lịch xoay quanh căn nhà của dòng họ Trần Trinh (căn nhà của hội đồng Trần Trinh Trạch – thân sinh công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy) được triển khai.
12