Bí thư phường “bỗng dưng” thành Trưởng Phòng Giáo dục là “do yêu cầu, nhiệm vụ chính trị”

Bí thư phường “bỗng dưng” thành Trưởng Phòng Giáo dục là “do yêu cầu, nhiệm vụ chính trị”

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Phòng Nội vụ TX Cửa Lò (Nghệ An) - trao đổi với PV Lao Động về việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng Phòng GD – ĐT làm Bí thư phường Nghi Thu và bổ nhiệm ông Phùng Đức Nhân- Bí thư phường Nghi Thu làm Trưởng Phòng GDĐT.
1