Bộ trưởng, phát ngôn và hành động (Bài 5): Sợi dây lạt của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ trưởng, phát ngôn và hành động (Bài 5): Sợi dây lạt của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nửa năm ngồi ghế “nóng”, trong bối cảnh “Túi tiền quốc gia đang hụt dần”, có lẽ là còn quá sớm để nói về Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nhưng nửa năm đó, ông đã kịp tạo ra dấu ấn của mình ngay trong công việc chính của một bộ trưởng tài chính là “cân đối thu-chi”. Một dấu ấn mà người dân sẽ còn nhớ mãi.
1