Biến đổi khí hậu nhìn từ bán đảo Cà Mau

Biến đổi khí hậu nhìn từ bán đảo Cà Mau

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, nước biển dâng vừa kết thúc tại Mexico. Nhiều tranh cãi xung quanh việc tốc độ phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường...

Thanh niên với thách thức biến đổi khí hậu

Thanh niên với thách thức biến đổi khí hậu

Ngày 28.11, trước thềm Hội nghị thế giới về Biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP16) tại Mexico, thanh niên Việt Nam sẽ thảo luận về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học trong tọa đàm: “Hy vọng trong sự đổi thay của khí hậu”.
123