Làm giá cátsê khủng: Bầu sô hay ca sĩ?

Làm giá cátsê khủng: Bầu sô hay ca sĩ?

Lâu nay dư luận vẫn cứ phát sốt lên với những con số vài nghìn USD cho cátsê mỗi đêm diễn của các ngôi sao. Đương nhiên, thực khó so sánh con số đó với thu nhập của các ngành khác, vì đó là thương hiệu của ca sĩ và quy luật của thị trường. Nhưng đâu là sự thật của những con số? Ai tạo cátsê khủng - do ca sĩ hay các bầu sô?