Trong thời gian 3 ngày đại hội Eatof, sẽ có các hoạt động như: Hội chợ lữ hành; phiên họp của UB thường trực; UB tuyến bay và đường biển; hội nghị các tỉnh trưởng Eatof và các hoạt động xúc tiến du lịch, văn hoá. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của VN tham gia vào Eatof. Tổ chức này được thành lập vào năm 1999 tại Hàn Quốc với sự tham gia ban đầu của 9 quốc gia khu vực Đông Á.   

T.N.D