Ngựa vằn đang uống nước ở hồ thì bị sư tử phục kích. Chúa tể rừng xanh đã ngoạm được cổ con vật xấu số và đang tìm cách kéo con mồi xuống nước.

Nhưng chú ngựa vằn đã dùng sức nặng cơ thể đè ngược và dìm kẻ săn mồi xuống nước. Tình thế đó buộc sư tử phải lơi lỏng và tận dụng cơ hội nhỏ nhoi đó, chú ngựa vằn đã dồn hết sức lực để vùng dậy chạy thoát thân.

Sư tử đành ngậm ngùi nhìn con mồi chạy thoát.

Xem clip ngựa vằn dìm sư tử xuống nước: