Hà mã thấy ba con báo gấm định xâm nhập lãnh địa của nó.
Hà mã quyết định lao vào tấn công để chiếm thế chủ động và xua đuổi những kẻ xâm nhập lãnh địa của nó. 
Ba con báo gấm sợ hãi bỏ chạy.
Ba con báo gấm bị đuổi dọc bờ sông.
Báo gấm có lợi thế về tốc độ nên hà mã không thể tấn công quá gần.