Khi thấy kẻ thù đi vào lãnh thổ và cố ve vãn bạn đời của mình, chú chim trĩ đã quyết định dùng sức mạnh để đe dọa. 
Con chim trĩ dùng đôi chân sắc nhọn để tấn công. 
Con chim trĩ dang rộng đôi cánh để uy hiếp đối phương. 
Cả hai đều tung ra những miếng đòn hết sức ác ý.
Ingo cho biết, tại khu vực trên có rất nhiều chim trĩ sinh sống. Tất cả đều phân chia lãnh thổ khá rõ ràng. 
Thông thường, một con chim trĩ đực có thể sống cùng với 12 con mái.