Một thợ cắt tóc ở Ấn Độ đã nghĩ ra cách cắt tóc "siêu dị" bằng cách phóng hỏa trên đầu khách.
Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh một thợ cắt tóc đổ lên tóc khách hàng một thứ bột và chất lỏng dễ cháy, rồi bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên trên đầu của vị khách, trong khi người thợ cắt tóc bình tĩnh dùng 2 cái lược để chải và tạo hình kiểu tóc. Sẽ có nhiều người phải nín thở khi xem đến cảnh này.

Một lúc sau, người thợ lại một lần nữa rắc bột, đốt tóc thêm lần nữa và dùng lược hoàn thành "tác phẩm" của mình.
Xem video màn cắt tóc bằng lửa: