Theo lời kể của Vasselin, khi ấy ông nhìn thấy gấu mẹ và đàn con đang đi trên bờ sông, theo dõi đàn cá hồi.
Sau đó, gấu mẹ xuống sông rình bắt cá hồi. 
Những con gấu ở những vùng nước nông Alaska có kỹ năng bắt cá hồi rất tốt.
Sau khi bắt được cá, gấu mẹ mang thức ăn lại cho đàn con đang đói.
Rồi nó lại xuống nước trong sự chờ đợi của đàn con.
Gấu mẹ cũng thưởng thức bữa ăn để có sức tiếp tục săn cá.
Cá hồi sinh ra ở sông, sau đó thường có 3-5 năm sống trên biển, trước khi trở về quê hương của chúng ở sông để đẻ trứng.