Mục tiêu của con sư tử là những chú linh dương đầu bò. 
Sư tử quan sát kỹ từ phía xa. 
Khi thấy một con linh dương đầu bò đứng khá xa đàn, chú sư tử đã quyết định lao tới. 
Con linh dương đã quyết định nhảy cao để tránh sư tử. 
Cú nhảy cao tới 1.8m, rồi dùng chân sau đá lại sư tử đã giúp linh dương đầu bò thoát chết. 
Sư tử cố với lấy con mồi nhưng không thành công.
"Đó thực sự là cú nhảy ấn tượng. Con linh dương đầu bò đã thoát chết trong tích tắc" , Jacques cho biết.