Cá sấu nuốt chửng ngựa vằn đen đủi 

 

Miếng mồi quá to khiến cơ thể của con cá sấu phình to bất thường trong quá trình tiêu hóa thức ăn

 

Cá sấu nhai ngấu nghiến ngựa vằn trong sự "thèm thuồng" của một con cá sấu khác bên cạnh

 

 

 

Có thế thấy đầu con ngựa vằn vẫn còn nhô ra từ miệng con vật phàm ăn.

 

 

 

Con ngựa vằn không hề nhỏ, chứng tỏ cá sấu có kích thước rất lớn.