Trong đoạn phim này, một con sư tử đuổi theo hươu cao cổ, cố dồn con mồi vào bẫy, khi mà phía trước có một con sư tử khác đang đón lõng.
Khi bị sư tử nhảy lên định cắn cổ, hươu cao cổ đã chứng tỏ sức mạnh đáng sợ của mình. Hươu cao cổ xô sư tử ngã dúi dụi và sau đó vừa chạy vừa liên tiếp đạp những đòn chí mạng vào kẻ đi săn hung hãn.
Bị đòn đau, sư tử gượng dậy và không dám đuổi theo, đành giương mắt nhìn con mồi chạy thoát.
Xem cảnh hươu cao cổ "ra đòn" với sư tử: