Khi thấy chiếc xe jeep chạy gần về phía mình, con tê giác bỗng nhiên nổi điên và lao về phía chiếc xe.
May mắn cho nhóm du khách trên khi con tê giác không cố húc đổ chiếc xe.
Anh Alexandra Potter đã tình cờ ghi lại được cảnh tượng trên khi đang quan sát con tê giác.
“Con tê giác cảm thấy bị đe dọa. Tôi thực sự sợ hãi khi thấy cảnh tượng đó”, anh Potter cho biết.