Người đàn ông đã leo lên một cái cây cao khoảng 9m để tránh con gấu.
Con gấu cũng quyết không buông tha khi leo lên cây để đuổi theo người đàn ông.
Người quay đoạn video trên cho biết, con gấu không thể leo lên cao nên người đàn ông mới thoát nạn.