Con sư tử có tên là Charleston đã đi tới gần một ngôi nhà ở trong khu bảo tồn.
Khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, Charleston đã giật mình hốt hoảng.
Charleston nghĩ rằng hình ảnh phản chiếu của mình trong gương là kẻ thù và nó tỏ ra khá sợ hãi.