Chú ếch cố gắng hết sức để leo lên một cành cây. 
Chú ếch duỗi thẳng chân tay để có được một chỗ ngồi thoải mái. 
"Đó thực sự là trải nghiệm thú vị vì có vẻ như chú ếch này quá nặng", Yensen cho biết. 
"Nó đã cố gắng rất nhiều lần để có thể ngồi được vững", Yensen cho hay.