Đoạn video cho thấy con ngỗng đang tấn công và dùng mỏ ngậm chặt, giằng kéo áo khoác của một người. Cùng lúc đó, một con chó ngoạm lấy cổ ngỗng để kéo con vật ra, giải cứu cho chủ nhân.
Tuy nhiên, con ngỗng cũng "không phải dạng vừa". Bị chó kéo ra, con ngỗng hung dữ tiếp tục lao đến tìm cách cắn vào áo người chủ chó.

Con chó trung thành cuối cùng đã chiến thắng, khi lôi được con ngỗng ra xa chủ của mình và khiến nó phải bỏ cuộc.

Chưa rõ đoạn video này được quay ở đâu, nhưng nó đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
Xem video chó bảo vệ chủ trước cuộc tấn công của ngỗng: