Theo ông Bennett thì đàn sư tử đã mất cả buổi sáng nằm rình mồi trong bụi cây, cho đến khi một đàn trâu rừng châu Phi đi tới. Khi đàn trâu còn cách khoảng 25 mét, sư tử tấn công và đuổi theo một con trâu cái đen đủi.

 

Con trâu cố gắng bỏ chạy...

 

Nhưng cuối cùng nó vẫn không thể thoát. Một con sư tử ngoạm được vào cổ trâu và quật ngã con mồi, ngay sau đó, 3 con sư tử khác cũng lao đến.

 

Chúng cùng thưởng thức chiến lợi phẩm trong một tiếng rưỡi.

 

 

 

 

Với sức mạnh của mình, trâu rừng châu Phi thường có thể tự bảo vệ mình và khiến một số kẻ thù phải e ngại, ngoại trừ con người, cá sấu lớn và sư tử.