Hưởng ứng chương trình “Ngày hành tinh xanh” do Tập đoàn quản lý khách sạn Accor phát động, cuối tuần qua, tập thể lãnh đạo và CNV khách sạn Novotel Nha Trang tổ chức trồng cây ăn quả tại trường Mầm non Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường dành cho nhân viên làm việc trong hệ thống khách sạn Accor trên toàn thế giới, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục cộng đồng tham gia trồng cây, giảm thiểu lượng khí thải, tạo thêm bóng mát và màu xanh trên hành tinh.