Anh Nguyễn Hữu Mạnh, phó bí thư đoàn trường ĐH Nha Trang cho biết, đây là hoạt động thiết thực của sinh viên trường ĐH Nha Trang, góp phần giữ gìn môi trường thành phố du lịch biển và tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn.

Trước đó, gần 300 đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, người dân trên địa bàn Phường Vĩnh Trường- TP Nha Trang cũng đã ra quân quét rác, nhặt rác, làm vệ sinh môi trường bờ kè sông Quán Trường. Đây là hoạt động do Ban quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp tổ chức nhằm làm sạch môi trường bờ kè sông Quán Trường, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân trong vùng cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường.


 

  
   

 Đông đảo các bạn sinh viên trường Đại học Nha Trang đã tham gia dọn sạch bờ biển đường Phạm Văn Đồng