Với đặc thù nhà máy lọc dầu có nhiều thiết bị vận hành ở áp suất, nhiệt độ cao, và tồn tại nhiều yếu tố gây ăn mòn, mài mòn và các lưu chất dễ cháy nổ nên luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động. Nhận thức rõ điều đó, ngay giai đoạn chuẩn bị vận hành NMLD Dung Quất, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: Ban hành các nội quy, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; Tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV và nhân sự các nhà thầu làm việc tại nhà máy, thực hiện công tác giám sát theo 3 cấp độ (Cấp 1 là Nhà thầu chịu trách nhiệm, cấp 2 là Phòng đầu mối công việc của BSR giám sát nhà thầu và cấp 3 là Phòng An toàn, Sức khỏe và Môi trường (ATSK&MT).

Tháng 5.2013, BSR đã đưa chương trình Quan sát hành vi an toàn (SAO) vào áp dụng. Tính đến nay, đã có hơn 85.000 đóng góp của CBCNV thông qua chương trình SAO. Đây thực sự là công cụ hữu hiệu trong việc khuyến khích hành động an toàn và giảm thiểu hành vi không an toàn của từng các nhân người lao động. Ngoài ra đây cũng là công cụ để phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể người lao động trong công tác nhận diện và kiểm soát các mối nguy hiểm, góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn.M.A