Tại các cuộc gặp, các bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh quan hệ hai nước đang có những cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Bộ trưởng Thương mại Pritzker và Đại diện Thương mại Froman nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Mỹ - cùng với các thành viên khác - đẩy nhanh tiến trình đàm phán để có thể sớm hoàn tất Hiệp định TPP; hoan nghênh những tiến triển trong vòng đàm phán vừa qua giữa Việt Nam và Mỹ tại Malaysia.

Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack đánh giá, hợp tác nông nghiệp giữa hai nước có nhiều tiềm năng và khẳng định sẽ thúc đẩy các chương trình hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Mỹ. Chủ tịch Nước nhấn mạnh kinh tế, thương mại, đầu tư đã và đang là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương; đề nghị phía Mỹ mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, tránh áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam cũng như quyền lợi của người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Chủ tịch Nước nêu rõ, những vụ kiện về bán phá giá hoặc trợ cấp đối với cá tra, ba sa và tôm đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu nông dân Việt Nam cả về mặt kinh tế và xã hội, gây khó khăn cho việc tạo công ăn việc làm của nông dân và nỗ lực xóa đói giảm nghèo tại các vùng nông thôn. Chủ tịch Nước đề nghị Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước đang phát triển và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam nâng cao năng lực thực thi các cam kết, trong đó tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Nước cũng đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, đồng thời hai nước cần sớm thảo luận về việc xây dựng hiệp định khung về hợp tác nông nghiệp. Các bộ trưởng Mỹ cam kết trong thời gian tới các bộ, ngành hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, trao đổi về những biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm triển khai các thoả thuận giữa hai nước trên các lĩnh vực liên quan.