Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ hội đàm với Tổng thống Barack Obama và trao đổi ý kiến về những định hướng lớn trong quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, nhân đạo... Hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ gặp đại diện chính quyền, quốc hội, một số tổ chức quốc tế, giới học giả, doanh nghiệp Mỹ và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ vào tháng 7.1995, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực. Hai bên đã thỏa thuận xây dựng quan hệ “đối tác tích cực, hữu nghị, xây dựng hợp tác nhiều mặt, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trong thời gian tới.