Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải yêu cầu, đối với dự án khai thác, chế biến cromit Cổ Định Thanh Hóa, TKV làm việc với Công ty Archipelago Metals Ltd (AML) để giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến việc hợp tác khai thác, chế biến tại mỏ và báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15.4. Với việc bảo vệ mỏ, bảo vệ tài sản, trong tháng 3, TKV tổ chức đoàn công tác phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và Công ty cổ phần Crômit Thanh Hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ mỏ, bảo trì máy móc thiết bị của Nhà máy luyện frerocrom và máy móc thiết bị phục vụ khai thác trong quá trình tạm dừng hoạt động.

Đối với Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, TKV có trách nhiệm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1778/VPCP-CN ngày 28.2.2017 của Văn phòng Chính phủ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan để sớm có báo cáo đánh giá về Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với dự án Cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, TKV có trách nhiệm làm việc cụ thể với UBND tỉnh Bình Thuận, Hội đồng đánh giá thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà và các doanh nghiệp liên quan để thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành…

Đối với Dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, TKV thực hiện đúng theo ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các Dự án khai thác bôxit, sản xuất alumin Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông) Tân Rai (tỉnh Lâm Đồng) tại thông báo số 124/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

TKV khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, đồng thời có văn bản gửi Bộ Công Thương trước ngày 30.4 đối với dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng và trước ngày 30/6 đối với Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra và làm việc với các Dự án khai thác bôxit, sản xuất alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) và Tân Rai (Lâm Đồng), Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Sau khi kiểm tra thực tế các Dự án, đồng chí Phó Thủ tướng đánh giá dự án Tân Rai đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất kinh doanh ổn định, chất lượng quặng tinh và alumin đạt và vượt theo thiết kế và hiện đang tiêu thụ tốt trên thị trường thế giới và trong nước.

Dự án Nhân Cơ có cùng công suất và công nghệ tương tự như Dự án Tân Rai, đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành công tác chạy thử có tải, đạt công suất thiết kế và cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu cam kết theo Hợp đồng EPC.

Vấn đề môi trường được đặc biệt quan tâm với các giải pháp tổng thể về thiết kế hồ quan trắc, thu gom chất thải, phục hồi môi trường, trồng cây xanh, công tác quản trị môi trường, công tác tái định cư thực hiện tốt, vấn đề an ninh xã hội trên địa bàn đã được các tỉnh và TKV thực hiện có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng cùng với Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ - Đăk Nông, là những đơn vị tiên phong trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh bauxit và alumin của cả nước. Đây là những dự án lớn có tác động đến nền kinh tế của cả nước và khu vực Tây Nguyên; góp phần giảm nhập siêu, thúc đẩy phát triển kinh tế. Việc Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng hoạt động có hiệu quả và các tổ hợp sẽ có lãi trong năm 2017 là nỗ lực, phấn đấu lớn của cả Tập đoàn TKV.