Phát biểu khai mạc hội nghị, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết: Trước những dự báo đầy khó khăn đối với ngành Dầu khí, ngay từ những tháng đầu năm 2017, PVN và cán bộ CNV toàn tập đoàn đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để ứng phó, ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa các tiêu cực, phát huy hiệu quả các yếu tố tích cực. Mục tiêu được PVN đặt ra trong năm 2017 là hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Chính phủ giao.

Đạt và vượt kế hoạch  từ 2 - 19%

Thay mặt Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi, giá dầu vẫn đang duy trì ở mức thấp đã tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Các đơn vị tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí gặp khó khăn trong việc triển khai các dự án thăm dò. Các đơn vị lĩnh vực chế biến dầu khí như PVFCCo và PVCFC đang đối mạnh với sự cạnh tranh với nguồn sản phẩm ngoại nhập. Các đơn vị dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc gắn với hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác giảm.

Trong thời gian còn lại của năm 2017, Tập đoàn sẽ quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho tập đoàn. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỉ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Đặc biệt, PVN sẽ duy trì khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ hiện tại, thực hiện tốt công tác quản lý mỏ; tối ưu công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các mỏ để đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống khai thác ổn định, hiệu quả, hạn chế tối đa thời gian dừng khai thác của các mỏ ngoài kế hoạch...

Báo cáo tham luận của các đơn vị tại hội nghị đều thống nhất, hoạt động SXKD của PVN đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn. Đó là các vấn đề về sụt giảm sản lượng khai thác tự nhiên tại các mỏ dầu; giá dầu ở mức thấp; hoạt động dịch vụ dầu khí giảm mạnh… Đó là những vướng mắc về mặt cơ chế, đặc biệt là cơ chế tài chính, chính sách thuế, cơ chế giá khí…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà PVN thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017. Cho rằng, những nỗ lực của PVN vẫn chưa được xã hội, các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương nhìn nhận một cách khách quan về thực tế cũng như những đóng góp của PVN, lãnh đạo Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn dư luận xã hội, các bộ, ngành Trung ương sẽ nhìn nhận, chia sẻ một cách khách quan, tổng thể, trung thực, đánh giá một cách toàn diện với những đóng góp, cố gắng của PVN.

Khẳng định vai trò của đầu tàu kinh tế

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định vị thế, vai trò của PVN đối với nền kinh tế là hết sức quan trọng. Có thời điểm đóng góp vào GDP của PVN lên tới 20-25%. Tại thời điểm hiện nay, dù đang phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu xuống thấp, kinh tế thế giới có nhiều biến động, PVN vẫn đóng góp trên 10% GDP.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu PVN cần tập trung các nguồn lực, cả về mặt cơ chế, chính sách để triển khai các dự án. Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà PVN đang phải đối diện, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, Bộ Công Thương sẽ luôn bám sát, phối hợp với PVN trong việc đề xuất với Chính phủ, bộ ngành hỗ trợ các cơ chế về nguồn tài chính, giải pháp tháo gỡ tồn tại, vướng mắc khó khăn của tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

TGĐ Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Để thực hiện nhiệm vụ, PVN sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Công Thương giao, có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước, không ngừng nâng cao vị thế, hình ảnh của PVN trên trường quốc tế.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN đạt 13,54 triệu tấn, sản lượng khai thác dầu đạt 7,90 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 577 ngàn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm (vượt 141 ngàn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao bổ sung tăng thêm 1 triệu tấn); khai thác khí đạt 5,25 tỉ mét khối; sản xuất điện đạt 11,11 tỉ kWh; sản xuất đạm 6 tháng đạt 909 ngàn tấn; sản xuất xăng dầu đạt 2,99 triệu tấn. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 134 ngàn tỉ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 6 tháng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 ngàn tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 44,2 ngàn tỉ đồng…