Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2- 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra; sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm. Như vậy, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn vượt 15,0% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 14% kế hoạch, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra và giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch (đạt 54,4USD/thùng/mức giá kế hoạch là 50USD/thùng).

Trong 6 tháng cuối năm 2017, lãnh đạo Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên chủ lực quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết của PVN, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, PVN là một tập đoàn kinh tế lớn, có sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước, hiện chiếm 10 - 12% GDP, có lúc chiếm hơn 20% GDP của cả nước.

Theo Thứ trưởng, kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng rất khả quan, nhiều chỉ tiêu hoàn thành một cách ấn tượng (khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1%, tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng. Nếu so với kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm (chưa bổ sung), 6 tháng vừa qua, PVN đã vượt 577 nghìn tấn dầu khai thác). Đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn Tập đoàn. Các chỉ tiêu về tài chính (nộp ngân sách, doanh thu, lãi..) đều rất tốt.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng khẳng định luôn bám sát và phối hợp với Tập đoàn trong việc đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành hỗ trợ các cơ chế, chính sách về nguồn tài chính, các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, khó khăn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn thực hiện mọi giải pháp để vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay.