Bản ghi nhớ ghi nhận ý định hợp tác và tạo môi trường để hai Bên tiếp tục thảo luận việc nghiên cứu, phát triển các thân dầu nhỏ trong khu vực lô 09-2/09, bể trầm tích Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam. Việc ký kết Bản ghi nhớ trên phù hợp với chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển các thân dầu nhỏ tại thềm lục địa Việt Nam đã được lãnh đạo PVN và Zarubezhneft thống nhất, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đối tác và hai nước.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Nước hoàn toàn ủng hộ các kế hoạch hợp tác giữa Zarubezhneft và PVN, đồng thời đề nghị các bên tích cực mở rộng hơn nữa việc tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam, Liên bang Nga cũng như các hoạt động hợp tác dầu khí khác.