Báo cáo cho thấy, số lượng DN quay trở lại hoạt động tăng ở một số vùng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 2.509 DN, tăng 15,4%; Đồng bằng sông Hồng với 4.461 DN, tăng 13,5%; trung du và miền núi phía Bắc có 741 DN, tăng 8,8%; ngược lại, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 1.290 DN, giảm 23,8%; Tây Nguyên có 468 DN, giảm 5,5% và Đông Nam Bộ với 5.910 DN, giảm 0,3%.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, số lượng DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 giảm ở một số ngành so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 35 DN, giảm 23,9%; Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 734 DN, giảm 7,9%; Khai khoáng 173 DN, giảm 6,5%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 143 DN, giảm 6,5% và Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 89 DN, giảm 4,3%. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có lượng DN quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ năm ngoái.