Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp HEINEKEN VN công bố Báo cáo Phát triển Bền vững đạt tiêu chuẩn của Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI).

Báo cáo Phát triển Bền vững 2016 của HEINEKEN VN tập trung vào sáu lĩnh vực trọng tâm: Tuyên truyền uống có trách nhiệm, Bảo vệ nguồn nước, Giảm thiểu khí thải CO2, Hỗ trợ cộng đồng, Nguồn cung ứng bền vững, và Sức khỏe và an toàn.

Trong đó, HEINEKEN Viêt Nam cam kết sử dụng nguồn cung ứng địa phương nhằm tạo thêm việc làm cho người dân, mang lại sự thịnh vượng cho VN và các bên liên quan. 100% nguyên liệu bao bì được thu mua trong nước là điển hình của cam kết lựa chọn và hỗ trợ các nhà cung cấp và đối tác địa phương ở mức cao nhất của HEINEKEN VN. Theo đó, doanh nghiệp đã đóng góp 33,5 ngàn tỉ đồng cho kinh tế VN, tương đương 0,75% tổng GDP quốc gia. Ông Matt Wilson - Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Viêt Nam chia sẻ: “Dù tương lai còn nhiều thử thách, HEINEKEN VN tin rằng hành trình “Vì một VN tốt đẹp hơn” sẽ tiếp tục kiến tạo thêm những giá trị tốt đẹp cho con người, hành tinh và sự thịnh vượng cho VN.”