Đặc biệt trong mùa khô năm 2016, EVNSPC không tiết giảm phụ tải, đảm bảo đủ điện để phục vụ nhu cầu tưới tiêu, chống hạn, chống biến đổi khí hậu và các sự kiện chính trị xã hội trên toàn địa bàn các tỉnh phía Nam

Sản lượng sản lượng ngày cao nhất là 181,4 triệu kWh vào ngày 10.5.2016 và công suất cao nhất đạt 8.698MW vào ngày 10.5.2016, tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2015.

Trong năm 2016, EVNSPC phát triển thêm 423.814 khách hàng. Lũy kế đến nay số khách hàng toàn Tổng công ty là 7.386.509 khách hàng, trong đó có 6.823.896 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 562.613 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, tốc độ tăng trưởng 6,09%.

Năm 2016, EVNSPC ước thực hiện sản lượng điện thương phẩm là 54 tỷ 947 triệu kWh, đạt 100,58% kế hoạch điện thương phẩm Tập đoàn giao và tăng 11,29% so với năm 2015. Sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC hiện nay chiếm hơn 33% sản lượng thương phầm của toàn Tập đoàn. Năm 2016, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.658,06/1.676 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,2918/2,0; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 6,81/7,92 lần/khách hàng. Các chỉ số đều đạt so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Năm 2016, EVNSPC đã hết sức quan tâm đầu tư lưới điện ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo; đầu tư cấp điện đảm bảo tưới tiêu trong các tháng hạn hán mùa khô 2016 tại các tỉnh Bình Phước, Ninh Thuận, BR-VT; đầu tư cấp điện phục vụ trạm bơm để giảm xâm ngập mặn như khu vực tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng ... 

Năm 2017, EVNSPC đặt ra các chỉ tiêu: Điện sản xuất thực hiện 55 triệu kWh tăng 34,1% so với ước thực hiện năm 2016. Trong đó: Thuỷ điện nhỏ là 15 triệu kWh. Diesel là 36 triệu kWh. Điện gió đảo Phú Quý (Bình Thuận) là 4 triệu kWh. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): thực hiện 61 tỷ 650 triệu kWh, tăng 12,33% so với ước thực hiện năm 2016. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu phụ tải, vận hành an toàn các đường dây và trạm biến áp. Giá bán điện bình quân là 1.588 đ/kWh.