Bảo hiểm PVI Quảng Nam được thành lập theo giấy phép điều chỉnh số 63-GPĐC12/KDBH của Bộ Tài chính, có trụ sở tại số 26, đường Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngoài việc đẩy mạnh tư vấn và quản lý rủi ro cho các dự án, công trình thuộc địa bàn, công ty sẽ triển khai các sản phẩm cá nhân như bảo hiểm ôtô, xe máy, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm giáo viên - học sinh… đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại khu vực miền Trung.
Việc thành lập Bảo hiểm PVI Quảng Nam sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của Bảo hiểm PVI trên địa bàn khu vực miền Trung cũng như các vùng lân cận, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH của địa phương và hiện thực hóa mục tiêu phát triển quy mô song hành với hiệu quả kinh doanh của Bảo hiểm PVI thời gian tới.