Báo cáo tổng kết tại hội nghị nhấn mạnh, trong năm 2016, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã lần lượt vượt qua các cột mốc 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu và 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn lao động. Việc đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh đã góp phần to lớn vào thành tích chung của Vietsovpetro, giúp hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, không để xảy ra sự cố lớn nào.

Các báo cáo và tham luận đã tập trung trình bày những điểm thiếu sót, tồn tại cần khắc phục của Hệ thống quản lý ATSKMT trong năm 2016, nêu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hồng Thái - Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn đánh giá cao công tác ATSKMT của Vietsovpetro trong tình hình khó khăn, phải tiết giảm chi phí hoạt động như hiện nay. Các chỉ số về tần suất tai nạn lao động và tần suất sự cố năm 2016 của Vietsovpetro thấp hơn mức bình quân của toàn Tập đoàn là một điều đáng biểu dương. Dịp này, đồng chí đưa ra một số đề xuất, gợi ý để Vietsovpetro làm tốt hơn nữa công tác ATSKMT trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Ông Krupenko E.V. - Phó Chánh kỹ sư Vietsovpetro yêu cầu những người làm công tác ATSKMT, lãnh đạo các đơn vị cơ sở cần tiếp thu, tổ chức công việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn, đồng thời tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý ATSKMT cho phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay của Vietsovpetro.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vietsovpetro đã trao bằng khen cho 2 tập thể là Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng và Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan cùng 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016.