Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cho hay, năm 2016, Vietsovpetro đối diện với thách thức lớn nhất trong hơn hai chục năm qua. Các mỏ hiện có tiếp tục suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ thống công nghệ đã nhiều năm sử dụng xuống cấp nhanh, tình hình cân đối tài chính khó khăn do giá dầu giảm sâu hơn năm trước... Cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức chia sẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình của tập thể lao động quốc tế, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như: khai thác dầu, khoan thăm dò, khoan khai thác và gia tăng trữ lượng dầu khí, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển và các chỉ tiêu tiết giảm chi phí.

Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch). Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.

Về chi phí sản xuất và đầu tư, do tình hình giá dầu thấp, Vietsovpetro đã nỗ lực tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết, tổng tiết giảm chi tiêu lô 09-1 ước đạt 138 triệu USD, vượt khoảng 20% so với Chương trình tiết giảm chi phí hai Phía giao tại kỳ họp ngày 29/01/2016. Trong công tác dịch vụ ngoài, cả năm ước đạt doanh thu hơn 250 triệu USD.

Đặc biệt, năm 2016 Vietsovpetro đã có 01 công trình khoa học được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 01 công trình được giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Năm 2016, trong cơ cấu tổ chức Vietsovpetro đã hoàn tất sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban. Đồng thời hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sáp nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc. Đến hết tháng 11,Vietsovpetro đã giảm 574 chức danh (35 người Nga và 539 người Việt). Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 là 1.245 USD/người/tháng (trong đó, người Nga 2.894 USD/tháng; người Việt Nam 1.090 USD/tháng), giảm 30% so với năm 2015.

Trên cơ sở kết quả làm việc với chuyên viên hai phía tại kỳ họp Hội đồng 47, Vietsovpetro thông qua kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2017. Khai thác 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

Doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỉ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga 136 triệu USD.

Để đảm bảo cân đối ngân sách, hai phía giao Vietsovpetro tiếp tục xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên và chi phí nhân viên phù hợp với kế hoạch sản xuất - kinh doanh có tính đến báo cáo của Công ty tư vấn Mckinsey.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TGĐ PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn biểu dương những thành tích mà Vietsovpetro đã đạt được trong năm 2016. Đặc biệt, những giải pháp mà Vietsovpetro thực hiện trong quá trình ứng phó với những biến động tiêu cực của giá dầu được PVN áp dụng cho nhiều đơn vị khác hiệu quả. Và việc Vietsovpetro bằng nhiều giải pháp đưa chi phí khai thác một thùng dầu còn 35 USD/thùng đã chứng minh cho nỗ lực lớn của Liên doanh, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN đạt hiệu quả cao hơn.

Năm 2017, Vietsovpetro phải hoàn thành kế hoạch khai thác 5 triệu tấn dầu bên cạnh việc duy trì hoạt động tìm kiếm - thăm dò, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối PVN, Vietsovpetro cần nỗ lực đưa mỏ Thỏ Trắng và mỏ Cá Tầm vào khai thác đúng thời hạn. Đồng thời, tìm nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất.