Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu SXKD

Năm 2016, ngành khai khoáng gặp rất nhiều khó khăn do sản lượng giảm và giá bán thấp.... Đối với TKV là một năm khó khăn nhất kể từ khi thành lập, đặc biệt là khó khăn về thị trường khi than nhập khẩu ngoài TKV 8 tháng đầu năm đã tăng cao khoảng 10 triệu tấn, chủ yếu do giá nhập khẩu thời điểm này xuống sâu, thuế xuất khẩu (XK) than lại tăng cao hơn khoảng 10% so với các nước khu vực.... Từ cuối tháng 4.2016, TKV mới được phép xuất khẩu một số chủng loại than trong nước không có nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2016 cho thấy, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của TKV đều đạt và vượt kế hoạch: Than nguyên khai đạt 34,8 triệu tấn, đạt 101% KH, than sạch đạt 33 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ đạt 35,2 triệu tấn, bằng 100 % so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, tiêu thụ than trong nước đạt 34,4 triệu tấn, xuất khẩu 802 ngàn tấn và nhập khẩu 1,12 triệu tấn. Doanh thu toàn TKV ước đạt 101,18 ngàn tỉ đồng, trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 51,12 ngàn tỉ đồng, bằng 100% kế hoạch; khai thác khoáng sản đạt 7,02 ngàn tỉ đồng, bằng 127% mức thực hiện của năm 2015; sản xuất điện đạt 9,79 ngàn tỉ đồng. Trong khi lợi nhuận năm 2016 chỉ đạt trên 800 tỉ đồng, thì chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước vẫn ở mức cao: 14,31 ngàn tỉ đồng, bằng 118,2% so với năm trước.

Tính đến ngày 31.12.2016, TKV vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho khoảng 112,8 ngàn người; trong đó lao động cho sản xuất than là 77 ngàn người. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt: 8,9 triệu đ/người/tháng; trong đó sản xuất than đạt 9,5 triệu đ/người/tháng. Riêng lương bình quân thợ lò đạt 13,1 triệu đồng/người tháng.

Mọi nỗ lực vượt khó

Đánh giá kết quả đạt được năm 2016, lãnh đạo TKV khẳng định: Dù hết sức khó khăn, song tập thể người lao động TKV vẫn chung sức đồng lòng vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập. Không những thế, tập đoàn còn đưa thêm nhiều công trình mới vào hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất như tổ hợp bauxite nhôm Nhân Cơ công suất 650 ngàn tấn/năm đưa vào sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, đúng lúc giá tốt và tiêu thụ tốt. Sản lượng cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác than tăng cao đạt 1,8 triệu tấn/21,07 triệu tấn, bằng 8,2%, tăng 60% so với năm trước. Tại Công ty than Hà Lầm lò chợ công suất 0,6 triệu tấn năm đã vào hoạt động đạt công suất thiết kế và nay đã đưa lò chợ công suất 1,2 triệu tấn/năm vào hoạt động; Công ty Tuyển than Cửa Ông áp dụng tự động hóa trong 3 năm đã giảm 20% lao động (khoảng 1.000 người). Một số công trình đưa vào hoạt động như nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2, công suất 2 triệu tấn/năm; băng tải hóa chở than với tổng công suất vận chuyển 18 triệu tấn than/năm, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, loại trừ được ô nhiễm môi trường do vận chuyển bằng ôtô. Phương án liên thông các mỏ lộ thiên và hầm lò được triển khai bước đầu đạt được kết quả khả quan mở ra triển vọng về đầu tư các mỏ có công suất cao như ba mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu - Cao Sơn, giảm hệ số bóc, cung độ vận chuyển; Nối thông đường lò Hạ My - Đồng Vông - Công ty Than Uông Bí giảm khoảng cách vận chuyển than trên mặt đất khoảng 21 km,...

Chính phủ cho cơ chế

Trong giai đoạn vừa qua, TKV đã triển khai sớm và quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực cổ phần hóa, lũy kế từ năm 1998 đến nay, TKV đã CPH 61 doanh nghiệp. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012-2015, TKV đã hoàn thành CPH 11/11 DN. Hoàn thành thoái vốn tại các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính, trong đó đã thoái vốn tại các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trước tháng 12.2014. Số tiền thu được sau thoái vốn đạt 1.962 tỉ đồng, thặng dư 383 tỉ đồng. Số đầu mối doanh nghiệp trong TKV đã giảm nhanh, nếu như năm 2012, TKV có 66 công ty con (trong đó có 23 công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) thì đến đầu năm 2016 sau khi thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV chỉ còn 49 công ty con (trong đó có 04 công ty TNHH MTV).

Trước tình hình đặc biệt khó khăn, TKV đã báo cáo Đảng, Chính phủ và được Trung ương, Chính phủ đồng tình tháo gỡ khó khăn. Lần đầu tiên, vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất than được ghi trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII, Chính phủ đã có văn bản cho xuất khẩu than năm 2017 và cả giai đoạn 2017-2020 ngay từ cuối tháng 11.2016, giúp ngành than chủ động sản xuất, hợp tác với nước ngoài tiêu thụ than hiệu quả và tài trợ vốn, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than tại QĐ 403 với sản lượng 41 triệu tấn than sạch vào năm 2020,... và lần đầu tiên, giao cho Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ ngành và địa phương xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển ngành than.

TKV cũng thực hiện quyết liệt, đồng bộ tái cơ cấu tổ chức: cơ bản hoàn thành theo Đề án 314 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quản trị nội bộ với mục tiêu “tăng năng suất, giảm giá thành, tăng hiệu quả kinh doanh”: Giảm đầu mối các ban tham mưu 29 ban còn 22 ban, xoá bỏ công ty hai cấp khai thác than, xây dựng mô hình phòng ban, định biên thống nhất cho toàn Tập đoàn. Từ năm 2015- tháng 10.2016 đã giảm 8.000 lao động, sản xuất ổn định. Điều kiện làm việc, sinh hoạt, chế độ cho người lao động được cải thiện. Hoàn thiện công tác quản trị chi phí (mua bán than theo giá định hạn FORWORD), triển khai “Đề án nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện” theo chỉ đạo của Chính phủ. Riêng năm 2016, tiết giảm 6% chi phí giao khoán (tương đương trên 3.000 tỉ đồng). Nếu loại trừ yếu tố khách quan (do xuống sâu, thuế phí, giá cả,...) thì giá thành than thực hiện các năm 2011-2015 giảm được bình quân khoảng 1,5%/năm. Năm 2016, hệ số thu hồi than tăng từ 86,44 % lên 87,34 %.