Tất cả các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS được yêu cầu chủ động rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC, môi trường, đăng kiểm công trình, kiểm định thiết bị, bảo hiểm cháy nổ theo yêu cầu của pháp luật đối các hoạt động của đơn vị để cập nhật bổ sung đầy đủ theo đúng quy định. Công tác đánh giá, nhận diện các mối nguy, rủi ro gây mất an ninh, an toàn, PCCC, các hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra trong các hoạt động vận hành, BDSC, đầu tư xây dựng, chiết nạp, vận chuyển LPG, CNG… của đơn vị đều được tái triển khai để đề ra các giải pháp ngăn ngừa và kế hoạch thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch ứng cứu, sửa chữa, khôi phục sau sự cố.

Trên toàn bộ các công trình khí, phải đảm bảo 100% các thiết bị đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn có hiệu lực. Ở phần dự phòng, cần rà soát, bổ sung đầy đủ các vật tư tiêu hao, thiết bị dự phòng và tổ chức công tác BDSC các thiết bị đầy đủ, đúng quy định, để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị luôn duy trì ở mức độ cao nhất. Các đơn vị cũng phải tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về an toàn, PCCC của CBCNV, nhà thầu, khách tham quan vào công trình khí nhất là các quy định về cấp giấy phép làm việc; kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất, chỉ cho phép người, các phương tiện, dụng cụ đủ điều kiện an toàn vào làm việc, làm hàng. Công tác huấn luyện, diễn tập nội bộ, phối hợp nhiều lực lượng theo các phương án, tình huống cụ thể trong kế hoạch của các đơn vị được chú trọng tổ chức để nâng cao năng lực ứng phó của cán bộ công nhân viên và sự phối hợp giữa các bên khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Tất cả các công trình khí đều được bố trí đủ lực lượng PCCC, bảo vệ thường xuyên tuần tra phát hiện ngăn ngừa các nguy cơ gây cháy; lực lượng PCCC, bảo vệ được đào tạo huấn luyện và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy. Trước dịp Tết cổ truyền, các đoàn thể, Ban ATSKMT và các đơn vị liên quan của PV GAS tăng cường các hoạt động an sinh xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình Khí chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết PCCC. Nhiều đợt thực hiện phát quang thu dọn cỏ, cây, rác và các nguồn gây cháy, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang tuyến ống, xung quanh công trình khí cũng đã diễn ra, góp phần tạo môi trường cảnh quan trên địa bàn. Tại những địa phương nơi có công trình Khí, cơ sở SXKD của PV GAS, TCT đã cùng với các đơn vị Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được thống nhất. Trong dịp Tết và mùa khô 2017, các đơn vị phối hợp tiếp tục duy trì chế độ trực ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, thống kê và báo cáo các sự cố theo quy định.

Vì những ngày Tết an vui, vì tương lai của nền Công nghiệp Khí cũng như cuộc sống cộng đồng, không những chỉ những dòng khí mà cả những cán bộ đảm bảo an toàn công trình khí cũng đang lặng thầm nỗ lực, không có ngày nghỉ và không dừng lại khi đêm về.