Báo cáo đoàn công tác của Thủ tướng, Phó Bí thư Phụ trách Đảng uỷ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết: Tập đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 7 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, sản lượng khai thác dầu 7 tháng đầu năm của PVN đạt 9,23 triệu tấn, vượt 263 ngàn tấn (tương đương vượt 3,0%) so KH và bằng 60,7% KH năm; sản lượng khai thác khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu 7 tháng đầu năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm; công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí thu được nhiều kết quả quan trọng...

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 278.500 tỉ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 64% KH năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 14.100 tỉ đồng, vượt 14% so KH 7 tháng và bằng 85% KH năm. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 50.800 tỉ đồng. “Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 2-19%. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường” - ông Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, PVN phấn đấu trở thành tập đoàn lớn, 
phát triển bền vững.