Đó là một phần trong kế hoạch đầu tư xây dựng của EVNSPC trong năm 2017. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Tổng công ty với tổng giá trị là 8.116 tỷ đồng; Khởi công 79 công trình và hoàn tất đóng điện 69 công trình lưới điện 110/220kV.

Tính đến hết Quý I.2017, EVNSPC thực hiện được khối lượng với tổng giá trị là 464 tỷ đồng, đạt 5,72% và giải ngân được 396 tỷ đồng, đạt 4,88% so với kế hoạch tập đoàn giao. EVNSPC đã tiến thành khởi công được 8/79 công trình; hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 7/69 công trình lưới điện 110kV. Tổng khối lượng đưa vào vận hành bao gồm: 22km đường dây xây dựng mới, 38km đường dây cải tạo nâng cấp và tổng dung lượng tăng thêm là 246MVA. Đối với lưới điện phân phối, tổng số công trình đã đóng điện đưa vào vận hành là 30 công trình với tổng khối lượng bao gồm: 136 km đường dây trung thế xây dựng mới, 42 km đường dây trung thế cải tạo, 123 km đường dây hạ thế xây dựng mới, 02 km đường dây hạ thế cải tạo và tổng công suất trạm phân phối tăng thêm là 39,75MVA.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, EVNSPC phát triển thêm 69.807 khách hàng, lũy kế đến tháng 3.2017, toàn EVNSPC có  7.372.930 khách hàng

Đối với các dự án trọng điểm, EVNSPC đã thực hiện hoàn tất giai đoạn 1 dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại tỉnh Kiên Giang, cấp điện cho 8.965 hộ dân, với tổng số vốn ngân sách Nhà nước cấp là 107,877 tỷ đồng. Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty đã được thực hiện hoàn tất trong năm để cấp điện đến 1.807 hộ của tỉnh Hậu Giang và 1.511 hộ của tỉnh Cà Mau. Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) đã đóng điện đưa vào vận hành 4 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ chong đèn cho cây thanh long tỉnh Long An. Riêng 3 hạng mục công trình cải tạo phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đấu thấu, dự kiến khởi công trong quý II và hoàn thành đưa vào vận hành trong năm 2017.

Bên cạnh đó, EVNSPC đang triển khai các dự án như phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 - vay vốn JICA; dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KfW); Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 4 (DPL4) vay vốn WB...