Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Pravete Huttakong. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 042/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 20.4.2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 8.11.2016.

Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do kể từ thời điểm được Cục QLCT xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, công ty đã thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định pháp luật.

Tính đến nay, Cục QLCT chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam giải quyết quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đôi với người tham gia.