Ông Lê Đức Phương -  Tổng Giám đốc Cty CP thương mại và phát triển Organic Việt Nam:
 
Chúng tôi không kết luận sự việc trên nhưng hy vọng những người tiêu dùng là những khách hàng thông thái để kiểm tra sản phẩm mà mình muốn mua.

Khách hàng cần phân biệt rõ nhà sản xuất và sản phẩm của họ. Trên thực tế, có một số sản phẩm các nhà sản xuất chỉ sản xuất riêng cho từng thị trường. Với sản phẩm sữa Baby Only Organic  của chúng tôi, sản phẩm được tiêu thụ tại VN hoàn toàn tương tự như sản phẩm đang tiêu thụ tại Mỹ và các nước khác trên thế giới.