Văn bản trên nêu rõ: Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhận được đơn đề nghị của ông Vũ Văn Hiền (địa chỉ: Đông Ba 3, Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm), ông Vũ Xuân Bình, Nguyễn Văn Thời (địa chỉ: Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nội dung: Đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội có văn bản, đề xuất kiến nghị UBND TP. Hà Nội xử lý trách nhiệm, xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.          

Tại đơn đề nghị, ông Vũ Văn Hiền, Vũ Xuân Bình, Nguyễn Văn Thời phản ánh: Bản án hành chính số 61/2015/HCPT ngày 26.9.2015, số 63/HCPT ngày 29.9.2015, số 67/2015/HCPT ngày 23.11.2015 của TAND thành phố Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật hơn 1 năm. Ngày 16.11.2016, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định buộc thi hành án hành chính số 01, số 02 và số 03 đối với UBND quận Bắc Từ Liêm. Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm đã có 2 văn bản đôn đốc UBND quận Bắc Từ Liêm thi hành bản án hành chính và UBND TP Hà Nội đã có 5 văn bản chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thi hành án nhưng UBND quận Bắc Từ Liêm vẫn cố tình chống đối không thực hiện thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật.          

Căn cứ quy định tại Điều 8, khoản 1 Điều 35 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 của Chính phủ về quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành án, quyết định của Tòa án, Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết đơn của các ông Vũ Văn Hiền, Vũ Xuân Bình, Nguyễn Văn Thời theo thẩm quyền.

Năm 2010, để thực hiện dự án xây dựng đường vào KCN Nam Thăng Long, UBND huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng) đã ban hành một loạt quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ… để thu hồi đất của các hộ gia đình ông Vũ Xuân Bình, Nguyễn Văn Thời và ông Vũ Văn Hiền.

Phát hiện các quyết định của UBND huyện Từ Liêm vi phạm pháp luật, các hộ dân đã khởi kiện vụ án hành chính lên Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm. Tại cấp sơ thẩm, các hộ dân đã thua kiện. Tuy nhiên, khi Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, công lý đã được sáng tỏ, các quyết định trái luật nhằm thu hồi đất của UBND huyện Từ Liêm đã bị Tòa tuyên hủy.          

Lẽ ra, sau khi các bản án của Tòa án ND TP Hà Nội có hiệu lực pháp luật, UBND quận Bắc Từ Liêm phải căn cứ vào nội dung bản án để ban hành các quyết định thu hồi đất và các quyết định phê duyệt phương án bồi thường… đúng với thực tế sử dụng, chủng loại đất đai của các hộ dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, thay thế các quyết định đã bị Bản án phúc số 61/2015/HCPT ngày 26.9.2015, 63/2015/HCPT ngày 29.9.2015 và 67/2015/HCPT ngày 23.11.2015 của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên hủy. Thế nhưng, UBND quận Bắc Từ Liêm đã không làm như vậy.      

Công văn của UBND TP Hà Nội phê bình UBND quận Bắc Từ Liêm.

Không chỉ UBND TP đã chỉ đạo, Tòa án quận Bắc Từ Liêm rồi Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm đều vào cuộc, mà thậm chí Thành ủy Hà Nội cũng đã có chỉ đạo về vụ việc này. Cụ thể ngày 12.4.2016,Văn phòng Thành ủy TP Hà Nội đã có Giấy báo tin số 428-GB/VPTU gửi các hộ dân: “Đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhận được đơn… Sau khi xem xét nội dung, Văn phòng Thành ủy chuyển đến đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án Dân sự quận Bắc Từ Liêm để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền”. Nhưng tất cả đều “thất thủ” trước sự chây ì của UBND quận Bắc Từ Liêm.          

Được biết, năm 2017 được Thành ủy và UBND Tp Hà Nội chọn là năm Kỷ cương hành chính nhằm quyết tâm tạo đột phá về kỷ luật, kỷ cương. Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - đã nhấn mạnh, thành phố lựa chọn chủ đề "Năm kỷ cương hành chính 2017" nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Đây là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.          

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ “Năm kỷ cương hành chính 2017” trong cả hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo trước tiên giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kiên quyết xử lý và thay thế các cán bộ suy thoái; rà soát, sàng lọc ngay, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; đề cao trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng. Đây cũng là một phần trong tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.          

Phát biểu về nội dung này trước báo chí, ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - khẳng định, sẽ tập trung thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nội dung đã được đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ trong Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đó là chấp hành nghiêm quy chế, quy định, quy trình pháp luật; ứng xử văn hóa; nêu cao vai trò gương mẫu, thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị; kỷ luật nghiêm minh đối với những vi phạm. Tuy nhiên đến nay, ông Đỗ Mạnh Tuấn vẫn cố tình chây ì trước chỉ đạo của Thành ủy, 5 chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các quyết định và văn bản yêu cầu, đôn đốc buộc thi hành án đối với bản án 3 bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 1 năm nay.          

Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ khi Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định lựa chọn chủ đề năm 2017. Vì vậy kỷ luật, kỷ cương phải bắt đầu ngay đối với trường hợp coi thường pháp luật, kỷ cương của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.