Trật tự vỉa hè, hẻm công cộng có thể tạm chia thành 3 hình thức cần được lập lại trật tự. Loại thứ 1 là các chủ nhà đã lấn chiếm bằng vật liệu kiên cố, không kiên cố phải được đập bỏ với thời hạn rõ ràng. Cán bộ đô thị, phường cùng với cán bộ dân phố đến từng địa chỉ để thống kê và yêu cầu chủ nhà thời gian cần phá bỏ. Nếu quá thời hạn mà chủ nhà không tự phá bỏ thì Quận ra quân và chủ nhà phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan. Khi một tổ chức vi phạm, không thực hiện việc phá dỡ, thì khi thực hiện cưỡng chế cần có đại diện tổ dân phố giám sát và do vậy, phải đưa các chủ nhà là tổ chức đó vào "danh sách hộ dân" như đề nghị ở trên là cần thiết và lúc đó đại diện người dân mới có tư cách giám sát. Không có sự giám sát của người dân, của báo chí... sẽ không có hiệu quả như trước đây với nhiều tai tiếng về việc chấp hành pháp luật.

Lưu ý rằng, việc lấn chiếm phải làm cả mặt đường và trong hẻm công cộng. Tại cuộc họp ngày 7.3 ở một khu phố phường Bến Nghé triển khai chỉ ở nhà mặt tiền còn trong hẻm chưa triển khai là không phù hợp. Trước đây khi vỉa hè nhà mặt tiền được nhà nước làm đẹp, còn trong hẻm nhà nước và nhân dân cùng làm đã gây nên bất bình của người dân. Nay chỉ lo mặt tiền thì trong hẻm phải chịu đựng sai phạm về trật tự và là kho chứa của các nhà mặt tiền lân cận là việc cần phải lưu ý.

Loại thứ 2 là các chủ nhà mặt tiền đang lấn chiếm, bị lấn chiếm vỉa hè, hẻm công cộng để kinh doanh cần được xác định vật dụng, vị trí cụ thể, cân đối, phù hợp trên vỉa hè với thời gian thu xếp cụ thể. Quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Chủ nhà hiện tại liên quan cần được hướng dẫn việc bảo quản vỉa hè, hẻm công cộng phục vụ cho công cộng, trật tự, an ninh, vệ sinh... Tham gia triển khai công việc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ cư dân.

Loại 1 và loại 2 nêu trên là việc cần làm quyết liệt với thời hạn rõ ràng, có đánh giá tổng kết, khen thưởng và kỷ luật kịp thời. Sau khi giải quyết tạm ổn loại 1 và loại 2 như đã nêu trên thì loại thứ 3 là những người sử dụng vỉa hè từ nơi khác đến mang theo các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, vận chuyển, mà lâu nay họ đang nhờ vào vỉa hè để mưu sinh. Cần có cuộc khảo sát, đánh giá của nhiều ban ngành liên quan để đưa ra các quy định quản lý phù hợp trước mắt và lâu dài.

Cuối thư là ý kiến về việc xử phạt nóng và nguội. Việc xử phạt tiền cần tăng cao hơn nữa để người dân lưu ý khi vi phạm. Tăng cường việc phạt nguội, có hình ảnh lưu giữ và khi cần thiết để thông báo về địa phương.

Hình ảnh nguội còn có tác dụng đánh giá cán bộ cơ sở về trách nhiệm quản lý địa bàn làm tốt hay buông lỏng. Ví dụ việc phạt ô tô nên hạn chế việc cẩu xe về kho mà tăng cường phạt nguội. Thông qua hình ảnh niêm phong, dán biên lai phạt, đưa hình ảnh lên website của quận, quá thời hạn nếu chủ xe không đến nộp tiền phạt thì gửi hồ sơ đến đăng kiểm toàn quốc. Đến thời hạn đăng kiểm chủ xe phải đóng đủ tiền phạt cộng thêm tiền phạt chậm nộp cao hơn tiền phạt thì mới được đăng kiểm lưu hành. Phạt nguội các vi phạm liên quan đến trật tự vỉa hè cần được duy trì và phát triển.

Thư còn dài nhưng xin dừng tại đây, nếu có cơ hội tôi xin viết tiếp. Kính chào ông, xin chia sẻ với ông về những áp lực công việc mà ông là người đại diện lãnh đạo Quận 1 đang thực thi công vụ về việc lập lại trật tự vỉa hè, việc không lớn nhưng rất cam go.