Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ, nếu có.

Bên cạnh đó, nhiều người lao động cũng thắc mắc, các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho người lao động do ai chi trả?

Về nội dung này, Khoản 2, Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Như vậy, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.