Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ lao động Thương binh và xã hội Lê Quân tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Hội thảo nằm trong trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”.

Ông Quân cho rằng, việc đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội là khâu đột phá. Mọi giải pháp từ nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp chung quy lại đều nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Muốn vậy, phải có sự tham gia của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân.

 

Sự hợp tác của doanh nghiệp giúp xác định được nhu cầu, từ đó hợp tác với nhà trường để thiết kế chương trình đào tạo, phối hợp để tìm kiếm những ứng viên vào học đáp ứng được yêu cầu điều kiện về tiêu chuẩn, tham gia sâu vào quá trình đào tạo, khi đó doanh nghiệp sẽ tiếp nhận những lao động đó. Khi ấy, daonh nghiệp sẽ xử lý được bài toán chủ đọng có nhân lực sớm, đáp ứng đày đủ yêu cầu về nguồn nhân lực tốt.

Việc dạy nghề khác với giáo dục đại học. Giáo dục đại học tập trung vào việc đào tạo ra những con người có khả năng phân tích, tổng hợp, có tư duy để đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề. Sinh viên tốt nghiệp đại học thường phải mất một thời gian để hội nhập, thử việc và qua vài năm mới có thể giải quyết được bài toán thực tiến phát sinh.

Ông nhấn mạnh: “So với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có một lợi thế rất lớn trong hợp tác với doanh nghiệp. Chỉ có hợp tác với trường nghề doanh nghiệp mới có nhân lực để giải quyết được bài toán này”.

Thứ trưởng đưa ra một thông điệp sâu hơn, đó là tiến tới phải chấm dứt tình trạng doanh nghiệp không hài lòng, kêu ca về chất lượng đào tạo của trường nghề. Doanh nghiệp cần xác định việc phát triển nguồn nhân lực là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của doanh nghiệp.

 

"Chỉ có chủ động, doanh nghiệp mới có con người. Chủ động đến và hợp tác với trường nghề để chuẩn bị nguồn lực cho mình, chỉ có khi ấy doanh nghiệp mới hài lòng. Còn nếu doanh nghiệp chỉ đứng ngoài để tuyển dụng lao động thì sẽ gặp rất khó khăn, thậm chí là không tuyển dụng được"

“Chỉ khi nhà trường và doanh nghiệp cùng có động lực và cùng có áp lực thì mới có thể bắt tay vào làm việc và làm có hiệu quả được. Ngoài ra, không thể có một hợp tác trên giấy mang tính hình thức được. Hợp tác phải gắn với lợi ích. Nếu không giải quyết được bài toán lợi ích thì sẽ không có hợp tác thực chất”, Thứ trưởng khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và xã hội cũng chỉ ra rằng, việc đào tạo nghề nghiệp là công việc thường xuyên và liên tục của doanh nghiệp. Chúng ta không chỉ tuyển mới và đào tạo những người từ bên ngoài về, mà còn phải ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực đang có của doanh nghiệp để thích ứng với những thay đổi công nghệ, những thay đổi của thị trường lao đông và thị trường kinh doanh, đáp ứng những yêu cầu lao động mới.

Giáo dục nghề nghiệp không chỉ giới hạn đào tạo trong các trường nghề mà còn có công tác quan trọng đó là đào tạo và đào tạo lại trong các doanh nghiệp. Chúng ta có khoảng gần 55 triệu lao động nhưng chỉ có khoảng 24% là lao động qua đào tạo, rất nhiều lao động trung niên không thích ứng được những yêu cầu công nghiệp mới, đòi hỏi phải đào tạo lại. Đây cũng là một vấn đề cấp bách mà các doanh nghiệp cần phải giải quyết.