Giải pháp phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm

Đến dự và chủ trì hội nghị có Bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm, tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Quyên cùng lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm. Đại diện các đơn vị trong và ngoài Bộ gồm: Trung tâm thông tin, Vụ Quan hệ Quốc tế, Viện khoa học lao động, các đại diện là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của một số Trung tâm Dịch vụ việc làm và các chuyên gia Trung tâm thông tin việc làm - Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc.

Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm được triển khai trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh chóng bởi tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế tất yếu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động dịch vụ việc làm.

Mục tiêu của dự án là tạo mạng thông tin dịch vụ việc làm với bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người trên cả nước nhằm hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; phân tích thông tin và dự báo thị trường lao động; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tự kết nối việc làm; nâng cao hiệu suất kết nối cung, cầu trên thị trường lao động.

Để phát triển thành công mạng thông tin WorkNet phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam và hiện thực hóa được mục tiêu đề ra, Trung tâm thông tin việc làm Hàn Quốc (KEIS) và Cục Việc làm đã thống nhất ký Thỏa thuận thực hiện và dành năm đầu tiên 2017 để các chuyên gia Hàn Quốc khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động và hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm Việt Nam.

Tại Hội nghị, các chuyên gia và các đại biểu được nghe và thảo luận, đóng góp vào báo cáo ban đầu của các chuyên gia nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo, phản ánh đầy đủ thực trạng hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm của Việt Nam, làm cơ sở cho việc thiết kế mô hình hệ thống mạng và các hoạt động triển khai dự án trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Thực hiện dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam cũng là cơ hội nhìn nhận, đánh giá và cải cách lại hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm tiến tới thống nhất việc cung cấp dịch vụ, từ các biểu mẫu thu thập thông tin người lao động, việc làm trống đến các bước cung cấp dịch vụ dịch vụ việc làm và hơn nữa là phải gắn hoạt động dịch vụ việc làm với các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp.

Ký kết thỏa thuận thực hiện dự án phát triển mạng thông tin việc làm do Hàn Quốc tài trợ

 Được biết, ngày 11.8.2016, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ra quyết định số 1586/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt  chủ trương đầu tư dự án Phát triển mạng thông tin việc làm (WorkNet) do Hàn Quốc tài trợ bằng vốn ODA không hoàn lại. Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận thực hiện dự án Phát triển mạng thông tin việc làm (WorkNet) do Hàn Quốc tài trợ.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác của Bộ LĐTBXH Việt Nam và  Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, các cơ quan làm công tác đối ngoại và cơ quan chuyên môn hai nước đã tích cực xây dựng nội dung  đề xuất dự án và trình cấp có thẩm quyền của 2 bên phê duyệt.

 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trao đổi về việc tạo mạng thông tin việc làm với bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người trên cả nước nhằm hỗ trợ các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, phân tích và dự báo thị trường lao động. Mặt khác nâng cao hiệu suất kết nối Cung - Cầu trên thị trường lao động.

Cụ thể, phát triển mạng thông tin kết nối việc làm và xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc-việc tìm người được chia sẻ trên toàn quốc… Đặc biệt, hỗ trợ người tìm việc tra cứu, tìm kiếm thông tin việc làm trống để có thể tự kết nối, đồng thời hỗ trợ người sử dụng lao động tìm kiếm người lao động phù hợp để sắp xếp vào vị trí cần tuyển dụng. Nội dung trọng tâm bao gồm: Xây dựng cổng thông tin việc làm được kết nối chia sẻ trên toàn quốc, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu trên thị trường lao động; nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ các trung tâm dịch vụ việc làm; thống nhất quy trình thu thập, cập nhật, phổ biến các thông tin thị trường lao động.

Dự án sẽ được triển khai thực hiện trong 3 năm từ 2017 – 2019 với tổng vốn hạn mức 3,44 triệu USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 2,8 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ thông qua Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc.