Tính đến ngày 31.12.2016, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc là 2.003 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 197 trường cao đẳng, 190 trường cao đẳng nghề, 303 trường trung cấp, 219 trường trung cấp nghề và trên 1000 trung tâm dạy nghề.

Đánh giá công tác tuyển sinh và tổ chức thi tốt nghiệp năm 2016, TS.Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: “Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được Quốc hội khóa XIII ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2015, quy định các cấp trình độ đào tạo gồm có: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; cơ sở GDNN gồm: Trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng. Từ ngày 1.1.2017, việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được thực hiện theo quy định của Luật GDNN và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.”

TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề điều hành hội nghị

Báo cáo về công tác tuyển sinh, ông Phạm Đức Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy (TCDN) cho hay: “Năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, có sự cạnh tranh gay gắt, các trường đã nỗ lực thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo. Các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc tuyển sinh được 2.367.654 người, ở các cấp trình độ. Trong đó, trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề chiếm 10.2%; trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp chiếm 12.3%; còn lại trên 77% là trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng. Nhìn chung, tuyển sinh các cấp trình độ đều vượt so với năm 2015”.

Như vậy, công tác tuyển sinh năm 2016 của các cơ sở dạy nghề đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ngoài ra, hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được mở rộng và phân bố rộng khắp ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người học nghề. Tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm và mức thu nhập ổn định luôn ở mức cao.

Hội nghị cũng thông qua các tham luận về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và những nội dung cơ bản về công tác tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, xây dựng thẩm định, ban hành chương trình và tổ chức đào tạo, tổ chức thi tốt nghiệp. Theo đó, đã tháo gỡ những vướng mắc và rút ra các bài học về công tác tuyển sinh và tổ chức tốt nghiệp năm 2016 để đưa ra các giải pháp cụ thể nhất trong việc tổ chức triển khai tuyển sinh và đào tạo 2017.

Ông Phạm Đức Thắng báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp năm 2016

Năm 2017, nhiệm vụ tuyển sinh với lĩnh vực GDNN là 2,2 triệu người, trong đó: Tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 540 nghìn người; trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 1,66 triệu người (hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách Quyết định 1956/QĐ - TTg là 600 nghìn người, trong đó hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật khoảng 20 nghìn người). Ngoài ra, tổ chức thi tốt nghiệp GDDN 2017 theo các cấp trình độ đào tạo là 1,939 triệu người, trong đó: Cao đẳng, trung cấp khoảng 450 nghìn người; sơ cấp và dưới 3 tháng khoảng 1,481 triệu người.

Tổng cục dạy nghề sẽ tăng cường rà soát mạng lưới dạy nghề trên toàn quốc để có thể kịp thời điều chỉnh, tổ chức các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng tuyển sinh tốt nhất.