Thống kê của Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng, đến hết ngày 25.12, 4.226 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; bao gồm: 55 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, 275 doanh nghiệp FDI (bao gồm 157 doanh nghiệp thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và 118 doanh nghiệp bên ngoài Khu kinh tế Hải Phòng), 3.896 doanh nghiệp dân doanh.

Kết quả thưởng Tết dương lịch cho người lao động thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu: Mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng: 1.000.000 đồng (Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng); Mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo).

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước: Mức thưởng cao nhất 5.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm), thấp nhất 300.000 đồng (Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng) và có công ty không thưởng cho người lao động như Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Loại hình doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất 47.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ), 30.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C). Mức thưởng thấp nhất 30.000 đồng (Công ty TNHH Đông Hải), và có công ty không thưởng cho người lao động như: Công ty TNHH Dịch vụ bảo về Việt Thắng, Công ty TNHH May xuất khẩu Trung Kiên, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hải Phòng.

Loại hình doanh nghiệp FDI: Mức thưởng cao nhất là 24.500.000 đồng (Công ty TNHH Long Vương Hải Phòng); thấp nhất 50.000 đồng (Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam) và có công ty không thưởng cho người lao động như Công ty TNHH Đồ Chơi Vietmei (Việt Nam).

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, các doanh nghiệp phải gồng mình đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động nên đa số các doanh nghiệp đều gặp khủng hoảng dẫn đến việc chi thưởng Tết cho người lao động thấp hơn nhiều so với năm 2019.

Cụ thể: Tiền thưởng tết Dương lịch: mức thưởng bình quân 360.000 đồng/người (bằng 96% so với năm 2019). Tiền thưởng tết Nguyên Đán Tân Sửu: mức thưởng bình quân 5.900.000 đồng/người (bằng 45% so với năm 2019).