Công văn nêu rõ: “Việc lắp đặt thang, khoan lỗ giữ thang và móc dây bảo hiểm để du khách đi qua trên bề mặt lớp nhũ tràn nhằm khai thác thử nghiệm tuyến du lịch hang Sơn Đoòng theo lộ trình mới là tác động vào yếu tố gốc cấu thành di sản mà chưa có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền và chưa được thông tin kịp thời, đầy đủ, tạo nên ý kiến nhiều chiều... Vì vậy, Bộ lưu ý và đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình rút kinh nghiệm...”.

Trước đó, việc Quảng Bình cho lắp đặt thang để vượt bức tường Việt Nam cao 90m trong hang Sơn Đoòng khiến dư luận chú ý, và Bộ VHTTDL đã có công văn đề nghị Quảng Bình báo cáo.

Đầu tháng 6, Quảng Bình đã báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tuyến du lịch khám phá hang Sơn Đoòng theo lộ trình mới, cho rằng giải pháp lắp thang có ảnh hưởng đến các quá trình địa chất nhưng không đáng kể, giúp rút ngắn tour khám phá hang Sơn Đoòng được 1 ngày, rút ngắn thời gian lưu trú của khách trong hang, đảm bảo an toàn...